2 Comments on İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER…

  1. Fatih Karatas // 27 Eylül 2015 at 01:45 // Cevapla

    Kocaeli il afet ve acil durum mudurlugunde inşaat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Taslak metinde geçen hasar tespiti ile ilgili tanımlamanın kapsamı çok geniş. Hasar tespiti eski yönetmelik te yapının afet nedeniyle almış oldugu hasar olarak dar kapsamlı iken şimdi sosyal, ekonomik,vb. gibi kavramlarda işin içine katılarak kapsam genişletilmiş bence hasar tespiti ve zarar tespiti kavramları birbirinden ayrılmalı ayrı ayrı tanımları yapılmalıdır. Ornegin sel zaferinden etkilenen vatandaşın eşyasına ait tespit zarar tespiti, afetin binaya yapmış oldugu etkinin değerlendirilmesi hasar tespiti kapsamında değerlendirilmeli degerl indirmeyle ilgili komisyon olurlari bu kriterlere uygun olarak değerlendirilerek alınmalı ornegin teknik eleman olan inşaat mühendisleri eşya zararının tespitinde ki komisyonda yer almamalıdır. Afetin sosyolojik boyutu sosyologlarca, psikolojik boyutu psikologlarca, ekonomik boyutu ekonomi ileilgili kismi konu ile ilgili kişilerce, hasar tespiti ile ilgili kismi ilgili teknik elemanlara değerlendirilmelidir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*